VVS vattensystem – vattenpumpar & filter

På den här sidan kan du läsa om olika aspekter kring installationer av vattenpumpar, vattenfilter och vattenrening. Du får exempel på olika typer av vattenpumpar och även veta vad skillnaderna är mellan olika system för vattenrening. Du kan också läsa mer om reservdelar och komponenter till vattenpumpar.

Hur fungerar en vattenpump?

En vattenpump används för att flytta vatten från en lägre nivå till en högre nivå. Den vanligaste typen av vattenpumpar är så kallade centrifugalpumpar. Livslängden på en vattenpump varierar beroende på faktorer såsom hur ofta den används och under vilka förhållanden den används. En vattenpump kan hålla i flera år med rätt underhåll. Det finns flera VVS-återförsäljare i Sverige, till exempel VVSHome.se som har en lång erfarenhet av VVS-produkter och ett brett utbud av olika typer av vattenpumpar och andra VVS-produkter.

Att byta vattenpump kan variera i pris beroende på vilken typ av pump det handlar om, om den behöver installeras professionellt eller om du gör det själv. En manuell vattenpump kan vara billigare än en elektrisk vattenpump, men en elektrisk vattenpump ger vanligtvis mer kraft och är mer praktisk att använda.

Djupvattenpumpar & Djupbrunnspumpar

Djupvattenpumpar och djupbrunnspumpar är pumpar som används för att pumpa upp vatten från djupa brunnar. De kan till exempel installeras vid sommarstugor, villor och andra fastigheter på landsbygden men förekommer också i mer tätbebyggda områden. Du kan hitta pålitliga och långvariga djupbrunnspumpar i flera modeller hos VVS Home. 

Hydroforpumpar & Bevattningspumpar

Hydroforpumpar är pumpar som används för att pumpa upp vatten till en trycktank för att förbättra vattenflödet i ett hus eller en lokal. Bevattningspumpar är pumpar som används för att pumpa vatten till en bevattningsanläggning.

Värmebärarpumpar

En värmebärarpump är en typ av värmepump som använder ett värmebärarmedel, till exempel vatten eller glykol, för att förflytta värme från utomhusluften eller marken till ett hus eller en lokal.

Tappvarmvattenpumpar

En tappvarmvattenpump är en typ av värmepump som används för att värma upp tappvarmvatten i ett hus eller en lokal. Tappvarmvattenpumpen ser också till att återcirkulera varmvatten i ett hushåll.

Tillbehör & Reservdelar till vattenpumpar

Det finns en mängd olika tillbehör och reservdelar att tillgå för vattenpumpar. Dessa inkluderar till exempel tryckregulatorer, filter, slangkopplingar, packningar, ventiler och kontrollenheter, tryckströmbrytare, motorskydd, pumpvakt, nivåvakt, vajer och pumpstativ. Om du vill få tag i reservdelar till vattenpumpar kan du vända dig till ett företag som säljer VVS-delar som vvsobadrum.se som är experter när det kommer till VVS-produkter!

VVS-Rörskopplingar

VVS-rörskopplingar är en viktig del av ett vattensystem eftersom de håller rören på plats och förhindrar läckage. Det finns olika typer av VVS-rörskopplingar, inklusive presskopplingar, skruvkopplingar och limkopplingar, var och en med egna fördelar och användningsområden. Du kan hitta brett utbud av olika rör och rördelar hos VVS i Syd som har ett stort utbud av högkvalitativa produkter från många välkända varumärken. Presskopplingar är lätta att installera och ger en tät förbindelse. Skruvkopplingar är robusta och enkla att använda och limkopplingar ger en permanent förbindelse och är lämplig för rör som är svåra att komma åt.

Plastkoppling eller metallkoppling?

Valet mellan plastkopplingar och metallkopplingar beror på vad som är lämpligast för varje specifik situation. Plastkopplingar är vanligtvis billigare och lättare att installera medan metallkopplingar är mer hållbara och tål högre temperaturer och tryck. Båda har sina fördelar och nackdelar och det är viktigt att du väljer rätt typ av koppling för olika typer av förutsättningar.

Vattenrening & Vattenfilter

Vattenfilter används för att ta bort föroreningar och förbättra vattenkvaliteten. Det finns olika typer av filter, inklusive kolfilter, mekaniska filter och UV-filter.

Vattenrening är processen att göra vatten säkert att dricka genom att ta bort oönskade ämnen. Det finns olika metoder för rening, inklusive kemisk, mekanisk och biologisk rening.

Kemisk rening använder kemikalier för att ta bort föroreningar. Mekanisk rening använder filter och sedimentering för att ta bort fasta partiklar. Biologisk rening använder mikroorganismer för att bryta ner organiskt material. Det finns vattenfilter som kombinerar olika metoder för att uppnå optimal vattenrening.

Patronfilter

Patronfilter är en typ av vattenfilter som använder en ersättningsbar filterpatron för att ta bort föroreningar från vattnet. Hitta patroner för att filtrera vatten hos VVS Home, de har filterpatroner i många material. Patronfiltersystem är vanliga i kökskranar, duschar och badkar för att ta bort sediment, järn, klor och andra ämnen. De är lätta att installera och underhålla och ger en effektiv filtrering av vattnet.

Kolfilter

Kolfilter använder aktivt kol för att ta bort föroreningar från vatten. Kolfilter är vanliga i kökskranar och används för att ta bort lukt och smakproblem, samt för att reducera mängden klor och andra kemikalier i vattnet. Byten av kolfilter ska ske regelbundet för att säkerställa att filtreringen fungerar optimalt.

Sandfilter

I sandfilter filtreras vatten genom sand. Sandfilter används ofta i pooler och spa för att rena vatten från fasta partiklar som jord, sand och alger. Sandfilter behöver bytas regelbundet för att upprätthålla optimal rening.

UV-filter

Ett UV-filter är en typ av vattenfilter som använder ultraviolett ljus för att döda bakterier och virus i vattnet. UV-filtret är en effektiv metod för att förhindra förekomst av bakterier i vatten.