Golvvärme i badrum

På den här sidan hittar du information om olika system för golvvärme, el-driven och vattenburen. Du får bland annat tips på vad du ska tänka på om du funderar på att installera golvvärme, vilka olika typer av golvbeläggningar som lämpar sig för golvvärme samt fördelar och nackdelar med golvvärme.

Köpa vattenburen golvvärme

Om du funderar på att köpa och installera vattenburen golvvärme bör du tänka på rätt dimensionering av systemet, att köpa ett system av hög kvalitet som är kompatibelt med ditt befintliga VVS-system samt se till att golvvärmen får underhåll regelbundet. En välrenommerad VVS-firma kan ge dig rådgivning inom alla nämnda frågeställningar.

En välrenommerad VVS -återförsäljare kan ge dig allt du behöver för golvvärme. Till exempel har VVS Home ett brett sortiment av produkter för vattenburen golvvärme.

Fördelar

  • Ger jämn och behaglig värme i hela rummet
  • Inga synliga värmeelement
  • Möjliggör lägre rumstemperatur
  • Minskar risken för fuktproblem
  • Går att kombinera med ett flertal golvmaterial

Nackdelar

  • Kan vara svårt att installera
  • Kan vara dyrt i inköp och installation
  • Kräver regelbundet underhåll
  • Inte lämplig för alla golvtyper
  • Golvvärme kan inte stängas av på specifika platser

Kostnad för vattenburen golvvärme

Kostnaden för att installera och köpa vattenburen golvvärme varierar beroende på storleken och svårighetsgraden av installationen och kvaliteten på produkterna. Räkna med en kostnad på strax över 100 000 för en yta på ungefär 60 kvadratmeter. Generellt sett är vattenburen golvvärme dyrare att installera än el-golvvärme. I de allra flesta fall är vattenburen golvvärme dock billigare i längden sett till drifts- och underhålls-kostnader.

Golvvärmeprodukter

Produkter som behövs för att installera golvvärme kan inkludera värmekabel eller matta, termostat, kopplingar och reläer, värmeelement och värmekontrollenheter, samt eventuella andra tillbehör som behövs för att ansluta systemet till befintligt VVS. Alla produkter och verktyg du behöver för att installera golvvärme kan du hitta eller hyra från en återförsäljare av VVS-produkter. 

Golvvärmepaket

Ett golvvärmepaket innehåller material och delar som används för att installera ett golvvärmesystem. De förekommer olika varianter av paket beroende på golvtyp. Dessa innehåller vanligtvis saker som värmeelement (t ex plaströr eller trådar), isolering, termostater, kontrollsystem och instruktioner för installation. Paketen är vanligtvis specifika för ett visst rum eller yta och varierar i storlek och svårighetsgrad.

Installation av vattenburen golvvärme

Kan du installera golvvärme själv? Tyvärr är det inte möjligt att installera vattenburen golvvärme på egen hand, då den måste installeras av ett registrerat elföretag. På så sätt görs installationen korrekt och du kan undvika eventuella problem som kan leda till fel eller skador. Professionell hjälp kan också vara nödvändig för att följa lokala byggregler och för att ansluta systemet till det befintliga VVS-systemet. När installationsföretag som är registrerat hos Elsäkerhetsverket. För fler tips och allmän vägledning hittar du information om golvvärmeinstallation på Elsäkerhetsverkets hemsida.

El- eller vattenburen golvvärme?

Vattenburen golvvärme fungerar genom att värma upp ett vattenlager som ligger under golvet, vilket i sin tur värmer upp golvet. Värmen kommer från en värmekälla som kan vara en panna, värmepump eller solfångare. Vattnet cirkulerar genom rör i golvet och ger jämn och behaglig värme.

Valet mellan el- eller vattenburen golvvärme beror på ens egna preferenser och det specifika huset eller lokalen. El-golvvärme är lättare att installera men kan vara dyrare i längden, medan vattenburen golvvärme är mer energieffektiv men är svårare att installera.

Bygglov

Det krävs oftast bygglov både för renoveringsprojekt och nyproduktion. Bygglov är ett formellt tillstånd från kommunen som bekräftar att ett projekt uppfyller alla gällande byggregler och föreskrifter. Det är viktigt att notera att det finns olika krav och regler beroende på var i landet du befinner dig, det rekommenderas därför att du rådfrågar din kommun för att få korrekt information om vilka krav som gäller för ditt projekt.

Golvtyp

Golvvärme kan läggas under ett brett utbud av golvtyper, inklusive trägolv, laminat, klinker, kakel och plattor. Vissa golvtyper, såsom parkett och linoleum, är inte lämpliga för golvvärme eftersom de kan skadas av värmen. Det är också viktigt att undvika att lägga golvvärme under golv som redan har hög värmegenomsläpplighet, såsom betong.