Dra el i badrum

På den här sidan hittar du matnyttig information kring olika aspekter av att utföra el-installationer i fuktiga miljöer så som badrum, tvättstugor och andra typer av våtrum. Du hittar bland annat information kring säkerhetsklassningar av elprodukter, samt vad som är viktigt att tänka på för att genomföra säkra elinstallationer i badrum.

Installation av el i badrum

Säkerheten vid elinstallationer i badrum är mycket viktig eftersom badrum är en fuktig miljö och det finns därmed en ökad risk för elolyckor. Elsäkerhetsverket har sammanställt en checklista för elinstallationer som innehåller mycket användbar information för att säkerställa säkerheten och minska riskerna vid arbete med elektriska komponenter. Det är viktigt att följa gällande regler och standarder för elinstallationer i badrum för att säkerställa att allt utförs på ett säkert sätt.

En certifierad elektriker kan hjälpa dig med elinstallationer i våtrum men det är också viktigt att se till att elprodukterna som används håller hög kvalitet.

Jordfelsbrytare – viktigt skydd

En jordfelsbrytare är en säkerhetsenhet som installeras i ett elsystem för att skydda mot elektriska stötar och brand. Den är utformad för att bryta strömmen om det uppstår en jordfelsförande ström, det vill säga när strömmen försvinner från ledningarna och börjar flöda genom jorden istället. Detta är viktigt i fuktiga miljöer eftersom fukten ökar risken för elektriska stötar och brand orsakade av vatten och fukt som tränger in i elsystemet. En jordfelsbrytare skyddar personer och byggnaden genom att snabbt bryta strömmen om en jordfelsförande ström upptäcks.

Jordkabel N1XV

Jordkabel N1XV är en typ av jordkabel som är speciellt lämplig för användning i fuktiga miljöer som badrum. Det är en jordkabel med tre ledare, där en ledare är avsedd för jordning, en är neutralledare och den tredje är för fas. 

En jordkabel ska anslutas till en jordfelsbrytare och kopplas sedan till jorden. Det är viktigt att koppla jordkabeln ordentligt för att säkerställa att det finns en bra jordförbindelse. Jordkabeln ska ligga med minst 50 millimeters djup.

IP-klasser av elprodukter

IP-klasser och kapslingsklasser är klassificeringar som används för att beskriva elektrisk utrustning. IP-klasser beskriver skyddsnivån av till exempel damm och vatten. Varje IP-klass består av två siffror, den första siffran beskriver hur hög skyddsnivån är mot damm och andra partiklar och den andra siffran beskriver skyddet mot vatten. Ju högre siffra, desto bättre skydd. Kapslingsklasser beskriver skyddsnivån mot elektriska stötar och beröringsrisker. Varje kapslingsklass är försedd med en bokstav, från A till D, Där “A” är den högsta skyddsnivån.

Anlita behörig elektriker

En professionell elektriker kommer att följa gällande regler och standarder för elinstallationer i badrum och använda lämpliga produkter och tekniker för att säkerställa att arbetet utförs på ett säkert sätt. De kommer också att testa och kontrollera installationen för att säkerställa att den uppfyller alla gällande säkerhetskrav. Du kan hitta en professionell elektriker genom att fråga efter rekommendationer bland vänner eller bekanta. Du kan också söka bland elektriker som är certifierade av professionella branschorganisationer från Elsäkerhetsverkets hemsida.