Element och radiatorer

Element och radiatorer med vattenburen värme är ett vanligt sätt att värma upp utrymmen i byggnader. Vanliga värmeelement är ett typ av element som vanligtvis placeras horisontellt under fönstren.

På den här sidan kommer du att lära dig mer om dessa värmeelement, hur de fungerar och olika typer av underhåll som behöver utföras på dem.

Vattenburna radiatorer

Vattenburna radiatorer är vad som i vardagligt tal kallas för ”vattenburna element”, eller kort och gott ”element”. Deras syfte är att värma upp inomhus, och det är uppvärmt vatten som står för värmen. Elementen är sammanlänkade via ett rörsystem, och det är en cirkulationspump som gör att uppvärmt vatten cirkulerar mellan elementen.

Ett vattenburet värmesystem har många fördelar gentemot ett elburet värmesystem. I många fall ger det lägre energikostnader. En annan fördel är att vattenburna system ofta går att kombinera med andra typer av värmesystem, till exempel värmepumpar. Vattenburna element är också säkrare än eldrivna radiatorer. 

Enkelt vattenburet element

Den vanligaste typen av vattenburen radiator är den som på fackspråk kallas för “panelradiatorn”, ett enkelt vattenburet element. VVS Home har till exempel ett urval av klassiska termopaneler kompaktradiatorer som kan installeras horisontellt. Dessa radiatorer är kända för att vara energieffektiva, lätta att installera och enkla att underhålla. De har också en hög verkningsgrad och tillverkas i olika storlekar och material för att passa olika rum och inredningar.

Fläktkonvektor

Vattenburna fläktkonvektorer är en typ av radiator som använder en fläkt för att cirkulera varmt vatten och för att fördela värmen i ett rum. Om du vill köpa en fläktkonvektor kan du hitta olika fläktkonvektorer hos VVS Home som är en online VVS återförsäljare. Konvektorelementet är det värmeelement som finns i fläktkonvektorn och som värmer upp vattnet. Fläktkonvektorer installeras i de flesta fall så långt ner som möjligt i ett hem för att få så stor effekt som går då värme stiger uppåt.

Installation av vattenburen radiator

Att installera en vattenburen radiator kräver kunskap och erfarenhet av VVS-system och det är därför rekommenderat att anlita en professionell VVS-installatör. Installationen inkluderar bland annat anslutning till värmesystemet, justering av tryck och temperaturer, och montering av radiatorn. Det kan vara svårt att göra detta själv om du inte har erfarenhet av professionella VVS-installationer.

Byta ut gamla element eller radiatorer

Element och radiatorer ger sämre effekt med tiden och det kan vara dags att byta ut dem om de inte längre håller rätt temperatur eller om de börjar läcka. Att uppdatera till modernare versioner kan vara bra eftersom det kan leda till ökad energieffektivitet och minskade driftskostnader. Du kan med andra ord spara pengar på sikt genom att installera nya element.

Termostater till radiatorer

En termostat till radiatorer är en enhet som används för att styra temperaturen i rummet. Det är den vanligaste reservdelen till radiatorer eftersom det är en viktig del av ett vattenburet värmesystem. Termostater till radiatorer hittar du hos flera olika VVS-aktörer på nätet. Som alla mekaniska enheter, försämras termostater över tid, speciellt om de används ofta eller utsätts för höga temperaturer eller fukt. En annan vanlig orsak är felaktig användning eller installation.

Minskar elkostnader med modern termostat

Moderna termostater har ofta mer avancerade funktioner som gör att du kan styra temperaturen mer precist, detta kan leda till minskad energianvändning. Du kan hitta många olika termostater till radiatorer och ventiler från VVS Home. Dessa termostater kan också vara försedda med fjärrstyrning, vilket gör att du kan styra temperaturen i ett rum från en annan plats. Moderna termostater kan också ha sensorer som mäter temperaturen i rummet och justerar värmen automatiskt för att hålla en jämn och bekväm temperatur.